top of page

Náhradní plnění

CO JE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinen  zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále OZP) ve výši povinného podílu 4 % z přepočtených úvazků (povinnost podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 sb., v platném znění).

TUTO POVINNOST PLNÍ:

1) Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v  poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

 

2) Náhradním plněnímtj. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito zaměstnavatelé musí být registrováni na úřadu práce a v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění.

 

Za každý přepočtený úvazek, který chybí do splnění povinného podílu OZP, je zaměstnavatel povinen nakoupit výrobky či služby formou náhradního plnění ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. kvartál předešlého kalendářního roku.

 

3) Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. kvartál předešlého kalendářního roku.

 

4)  Vzájemnou kombinací způsobů uvedených v předešlých bodech.

PŘÍKLAD VÝPOČTU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ PRO 2023:

Skutečný počet zaměstnanců: 2500

Celková povinnost zaměstnanců OZP (4%): 100

Skutečný počet zaměstnanců OZP: 50

Průměrná mzda v ČR za Q1-Q3/2022: 39.306

 

Výše povinného odvodu do státního rozpočtu: 4.913.250 Kč

Výše náhradního plnění: 13.757.100 Kč

Více informací o možnostech Náhradního plnění a modelové výpočty podle velikosti firmy či organizace najdete v následujících videích: 

NABÍDKA NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Náhradní plnění Vám poskytneme podle Vašich potřeb

VLASTNÍ VÝROBKY A SLUŽBY

Kvóta více než 81 mil. Kč

Celkový počet zaměstnanců z cílové skupiny osob se zdravotním postižením (74,5 přepočtených úvazků v roce 2022) nám tvoří kvótu náhradního plnění pro rok 2023 ve výši 81 992 316 Kč.

Široká nabídka služeb

Náhradní plnění poskytujeme v rámci prodeje našich výrobků, služeb a obchodovaného sortimentu.

Plnohodnotná integrace

Našim hlavním cílem je vytvářet kolegům a kolegyním s hendikepem důstojná pracovní místa.

bottom of page