top of page

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Úvodní ustanovení 

1. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady “) 

 

2. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout zákazníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů. 

 

3. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí: 

•    Provozovatelem EMEDIS s.r.o., identifikační číslo 28810619, se sídlem 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec

•    Zákazníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněný elektronický formulář z webu Provozovatele

•    Osobními údaji:  

o    Jméno a příjmení 

o    Cookies 

o    IP adresa 

o    Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

o    Doručovací adresa 

o    Fakturační adresa 

o    Telefon 

o    Email 

Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu

zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka souvisejících se zpracováním

Osobních údajů. 

 

4. Provozovatel je společnost obchodující se sortimentem zdravotnických pomůcek,  spotřebním materiálem, lůžkovinami, oděvy a dalším doplňkovým zdravotnickým materiálem a za tímto účelem provozuje e-shop www.charitexmedical.com, v rámci, kterého jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje: 

•    v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou případně vrácením

produktů

a/nebo služeb Provozovatele, resp.

•    v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a 

•    za účely přímých marketingových, pokud k tomu Zákazník dal explicitní souhlas

v zaškrtávacím poli 

Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti: 

•    s marketingovými aktivitami Provozovatele 

•    s vyřizováním dotazů, hodnocením a recenzemi produktů 

5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány

dalšími zpracovateli. 

 Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které správce využívá, patří: 

•    Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha – internetový nákupní portál a srovnávač cen 

Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány dalšími příjemci, za účelem služeb

souvisejících s nákupem zboží ale vždy v rozsahu daným účelem. Těmito příjemci mohou

být externí přepravci, zajišťující dopravu objednaného zboží: 

•    PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany 

•    Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

Příležitostně mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny servisním organizacím správce, v rámci servisních prací, ale vždy v minimálním rozsahu a s anonymizací údajů. Těmito příjemci jsou dodavatelé informačních systémů: 

•    ONEsolution s.r.o., IČO: 277 10 335, Cejl 82/58, Zábrdovice 602 00 Brno 

V rámci webové analytiky, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé zcela anonymizované údaje uloženy u: 

•    Společnost Google – https://policies.google.com/privacy/update (protože máme na webu kódy pro webovou analytiku, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele). 

Používání služby Google Analytics: 

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči; nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách.

•    Společnost Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update (protože máme na webu Facebook Pixel, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele). 

II. Účel a rozsah zpracování Osobních údajů 

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely: 

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); 

 b) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Zákazníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Zákazníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a e-shopu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory 

 c) seznamování s aktuálními marketingovými akcemi Provozovatele Zákazníkovi, na základě vyjádřeného svobodného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) s přihlášením do marketingového mailing listu. Zaškrtávací pole souhlasu je nevyplněné a z odběru se lze ex-post kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušné tlačítko v emailu z marketingového emailového sdělení. 

 

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování 

•    Na Zákazníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy. 

•    Zákazník bere na vědomí, že odesláním vyplněného elektronického formuláře

započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem. 

•    Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, na formuláři objednávky zboží

nebo služby, není možné uzavřít kupní smlouvu / objednávku s Provozovatelem

a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti

nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. 

•    Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek.

Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Zákazníka vyžadován souhlas. Pokud Zákazník neudělí Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby. 

•    Osobní údaje, z formulářů objednávky zboží nebo služby, budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu 

•    V případě uzavření kupní smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou

Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele 

•    Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. 

•    Osobní údaje, z formulářů registrace do soutěže, budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, a to za účelem registrace do soutěže po dobu následujících 6 měsíců po ukončení soutěže pro případ sporu o výsledcích soutěže, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele 

•    Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6, odst. 7 a odst. 8 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje. 

•    Osobní údaje, z formulářů hodnocení a recenzí produktů, budou zpracovávány po dobu nabídky produktu, a to za účelem oprávněných zájmů Provozovatele 

•    Osobní údaje poskytnuté za účelem dotazu Zákazníka na Poskytovatele, budou zpracovávány a uchovávány do okamžiku zodpovězení dotazu 

•    Osobní údaje poskytnuté za účelem přihlášení do marketingového mailing listu Provozovatele, budou zpracovávány a uchovávány po dobu 2 let nebo do okamžiku odhlášení z mailing listu 

•    Zákazník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. 

•    Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 

•    Osobní údaje Zákazníků nebudou předávány žádným třetím osobám do třetí země

ani mezinárodní organizaci. 

•    Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech

společnosti: 

•    ONEsolution s.r.o. (IČ: 27710335), jehož provoz je v souladu se standardy ochrany osobních údajů (GDPR) 

•    Zákazník bere na vědomí, že společnost EMEDIS s.r.o. na svých webových stránkách používá pixelové tagy za účelem sledování efektivity webových stránek 

IV.  Práva Zákazníka související se zpracováváním 

1. Zákazník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá

na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci. 

 

2. Zákazník má dále právo: 

•    Být informován o zpracování svých Osobních údajů         

 i.      Zákazník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje

zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Zákazník právo od

Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích

Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Zákazníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. 

            ii.      Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Zákazníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Zákazníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. 

•    Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům 

Zákazník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Zákazníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Zákazníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

•    Na opravu poskytnutých Osobních údajů        

 i.      Pokud došlo na straně Zákazníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Zákazník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Zákazník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

•    Na výmaz poskytnutých Osobních údajů             

i.      V určitých stanovených případech má Zákazník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Zákazníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Zákazník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Zákazníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Zákazníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Zákazník detailně informován. 

•    Na omezení zpracování Osobních údajů         

i.      Provozovatel zpracovává Osobní údaje Zákazníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Zákazník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Zákazník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován. 

•    Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 i.      Zákazník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování

Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky  www.uoou.cz

 

3. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

•    požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@camellus.cz

•    vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu sekretariat@emedis.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

4. Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese EMEDIS s.r.o., 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec, nebo elektronicky na adrese info@camellus.cz

5. Požádá-li Zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese EMEDIS s.r.o., 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec. 

6. Pokud Zákazník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací. 

7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

8. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce, zejména k cílenému zobrazení obsahu a reklamy jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy.  

•    Používání Google Remarketingu 

Naše webové stránky využívají funkci remarketingu od společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování reklam na stránky na základě zájmů návštěvníka v síti Google. Soubor cookie je uložen v prohlížeči návštěvníka webu, a umožňuje, aby byl návštěvník později při opětovné návštěvě webových stránek rozpoznán, pokud jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu od společnosti Google. Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto procesem nesbírá žádné osobní údaje. Nicméně pokud nechcete používat funkci remarketingu od společnosti Google, můžete ji deaktivovat změnou příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete zakázat používání cookie pro inzerci založenou na zájmovém chování prostřednictvím iniciativy reklamní sítě, a to podle pokynů na adrese  http://www.google.com/settings/ads. 

9. V důsledku těchto aktivit Provozovatele bude chování Účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem. 

V. Závěrečná ustanovení 

1.    Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 

2.    Zákazníci, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí. 

3.    Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Zákazníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

4.    Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. 1. 2022. 

Zásady používání cookies

Při návštěvě naší webové stránky www.charitexmedical.com (dále jen ‘'webové stránky’’) používáme cookies, abychom vám zpříjemnili její používání a abychom shromáždili informace o vašich návštěvách webové stránky s cílem jejího zlepšení.

 

Co jsou soubory cookies?

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

  • ke správné funkčnosti našich stránek,

  • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,

  • pro zapamatování tvých přihlašovacích údajů, které pak nemusíš opakovaně zadávat.

 

Jaké soubory cookie používáme:

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

  • konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,

  • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,

  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.

 

Konkrétně používáme následující cookies:

Nutné cookies (1) Tyto cookies jsou nezbytné kvůli správnému fungování, bezpečnosti, řádnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, uchovávání produktů v košíku, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Jméno

Poskytovatel

Účel

Vypršení

Typ

sid

seznam.cz

Preserves users states across page requests.

29 dní

HTTP

 

Statistické cookies (1) Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky a mohli je dále vylepšovat. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Jméno

Poskytovatel

Účel

Vypršení

Typ

colect

google-analytics.com

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Relace

Pixel

 

Marketingové cookies (4) Nechceme vás obtěžovat nevhodnou reklamou. Díky těmto cookies nám a našim reklamním partnerům umožníte zobrazovat pouze relevantní nabídky.

Jméno

Poskytovatel

Účel

Vypršení

Typ

_fbp

Charitexmedical.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 měsíce

http

pagead/landing

googlesyndication.com

Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website.

Relace

Pixel

retargeting

c.seznam.cz

Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting.

Relace

Pixel

tr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Relace

Pixel

 

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie. 

SPRAVOVAT COOKIES – funkční odkaz na spravování cookies na webu

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

CHROME - Zapnutí a vypnutí souborů cookie - Počítač - Nápověda Účet Google

SAFARI - Správa cookies a dat webových stránek v Safari na Macu - Podpora Apple (CZ)

FIREFOX - Ochrana soukromí | Nápověda aplikace Firefox (mozilla.org)

MS EDGE - Odstranění a správa souborů cookie (microsoft.com)

bottom of page