top of page
úvodní banner.jpg

Férové
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Jsme Integrační sociální podnik EMEDIS s.r.o.

z Červeného Kostelce a  v regionu Náchodska zaměstnáváme 70 lidí. Většina našich zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním.

Services

NABÍDKA NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Náhradní plnění Vám poskytneme podle Vašich potřeb.

Kvóta více než 82 mil. Kč

Celkový počet zaměstnanců z cílové skupiny osob se zdravotním postižením (77,42 přepočtených úvazků v roce 2020) nám tvoří kvótu náhradního plnění pro rok 2022 ve výši více než 79 mil. Kč.

Široká nabídka služeb

Náhradní plnění poskytujeme v rámci prodeje našich výrobků, služeb a obchodovaného sortimentu.

Plnohodnotná integrace

Našim hlavním cílem je vytvářet kolegům a kolegyním s hendikepem důstojná pracovní místa.

About

O NÁS

CO DĚLÁME

Našim hlavním cílem je vytvářet kolegům a kolegyním s hendikepem důstojná pracovní místa. K důstojnosti jejich pracovních míst neodmyslitelně patří plnohodnotné zapojení do reálného pracovního procesu, které musí zohledňovat a respektovat jejich zdravotní stav.

 

Věříme, že se nám tyto hodnoty daří naplňovat ve všech našich provozech, ať už jde o textilní výrobu, výrobu fixačních roztoků pro oblast zdravotnictví či výrobu bylinných sirupů značky Camellus. Na SÚKL jsme registrováni jako výrobci a distributoři zdravotnických prostředků.

SOCIÁLNÍ PODNIK EMEDIS s.r.o.

Jsme integrační sociální podnik založený s cílem vytvářet důstojná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Naším posláním je:

  • Integrace osob se zdravotním omezením do pracovního procesu a podpora jejich sociálního začleňování 

  • Předcházení jejich ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností

  • Podpora Oblastní charity Červený Kostelec a jejích sociálních a zdravotních služeb 

VLASTNÍ VÝROBKY A SLUŽBY

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

JAK NA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Náhradní plnění ve 4 krocích:

1

Vyberte si výrobky, služby a obchodovaný sortiment z naší nabídky, který bude pro Vaši společnost užitečný. Nabídku lze kombinovat a sestavit tak praktický balíček. Kontaktujte nás a nechte si vytvořit plán náhradního plnění přímo na míru. 

2

Objem poskytovaných služeb pro náhradní plnění je státem limitován ve výši 28 násobku průměrné měsíční mzdy předcházejícího roku. Zajistěte si odběr služeb včas a sjednejte si ho smluvně.

3

Každý spolehlivý poskytovatel náhradního plnění si vede pečlivou dokumentaci o dodávání služeb pro náhradní plnění. Vyhledejte si nás v seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

4

V řádném termínu zavedeme do centrální evidence způsob plnění povinného podílu. Na Vás je pouze ohlášení o splnění povinného podílu do 15. 2.

Clients

NAŠI PARTNEŘI V NÁHRADNÍM PLNĚNÍ

partneři férové náhradní plnění7.jpg
partneři férové náhradní plnění2.jpg
partneři férové náhradní plnění5.jpg
partneři férové náhradní plnění6.jpg
partneři férové náhradní plnění4.jpg
partneři férové náhradní plnění1.jpg
partneři férové náhradní plnění3.jpg
Loga-1-1.png

NAŠE REFERENCE V NÁHRADNÍM PLNĚNÍ

reference náhradní plnění 5.jpg
reference náhradní plnění 4.jpg
reference náhradní plnění 6.jpg
reference náhradní plnění 2.jpg
ikem-reference-nahradni-plneni.jpg
reference náhradní plnění 1.jpg
reference-fakultni nemocnice ostrava nahradni plneni.jpg
reference náhradní plnění 3.jpg
bottom of page